Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

No Comments

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy

Przemoc jest problemem społecznym występującym w wielu obszarach życia. Niezależnie od tego czy spotykamy się z nią w pracy, szkole czy na ulicy jest to zjawisko zawsze negatywne. Przemoc powoduje cierpienie i jest destrukcyjna zarówno dla ofiary jak i sprawcy przemocy.

Czym jest przemoc?

Przemocą nazywamy wszelkie działania względem drugiej osoby, które naruszają jej prawa i dobra osobiste powodując tym samym cierpienie i szkody. Co ważne o przemocy mówimy wtedy gdy:

· Podjęte działanie lub zaniechanie działania jest intencjonalne

· Występuje nierównowaga sił – jedna z osób ma przewagę nad drugą

· Działanie lub zaniechanie godzi w dobra i prawa drugiej osoby

· Osoba doznająca przemocy doznaje cierpienia oraz szkód (fizycznych i/lub psychicznych).

Przemoc w szkole

 

Przemoc w szkole jest niestety zjawiskiem stosunkowo częstym i zakłada nierównowagę sił między sprawcą i ofiarą. Agresor wie kogo zacząć dręczyć i przeważnie wybiera osoby nad którymi ma przewagę w zakresie:

· Fizycznym – przewaga silniejszego nad słabszym/ starszego nad młodszym i tak dalej.

· Psychicznym – agresor wybiera osoby mniej przebojowe i bardziej wrażliwe

· Liczebnym

Jak może objawiać się przemoc w szkole? Wyróżniamy kilka rodzai przemocy:

· Fizyczną – bicie, podstawianie nóg, okradanie kogoś, niszczenie rzeczy

· Relacyjną – celowe izolowanie, pomijanie wybranej osoby z grupy

· Werbalną – wyśmiewanie, obrażanie, plotkowanie, grożenie

· Cyfrową – agresja na czatach i w mediach społecznościowych, rozprowadzanie wstydliwych informacji na temat innej osoby, upublicznianie intymnych treści bez zgody innej osoby.

Wymienione rodzaje przemocy mogą być stosowane równocześnie lub naprzemiennie. Każda z nich wywołuje cierpienie i na żadną nie ma miejsca w cywilizowanym świecie.

W jaki sposób walczyć z przemocą?

Przede wszystkim: Nie odwracaj wzroku! Najgorsze co można zrobić względem ofiary przemocy to przejść obok niej obojętnie. Oczywiście, nie musisz od razu stawać w pierwszej linii frontu. Tak jak ratownik przed przystąpieniem do udzielania pomocy ofiarom wypadku najpierw musi zadbać o swoje bezpieczeństwo tak samo Ty, nie podejmuj ryzykownych działań jeśli uważasz, że mogłaby Ci się stać krzywda. W takiej sytuacji lepiej będzie jeśli poprosisz o pomoc inne osoby lub instytucje .

Jeśli wiesz, że do przemocy dochodzi na terenie szkoły zwróć się do zaufanej osoby. Może to być wychowawca lub inny nauczyciel a także pedagog lub szkolny psycholog. Innym działaniem jakie możesz podjąć jest udzielenie koleżeńskiego wsparcia osobie która stała się ofiarą przemocy. Najprostszym co możesz zrobić jest rozmowa i zapytanie tej osoby jak się czuje.

To czy zjawisko przemocy będzie się nasilać zależy od każdego z nas. Najważniejszym jest by reagować i nie zostawiać ofiary samej sobie. Pamiętaj, że obojętność jest milczącym przyzwoleniem na to by przemoc się powtarzała.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy możesz uzyskać pomoc w niżej wymienionych instytucjach:

· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

· Szkoła – psycholog szkolny, pedagog

· Policja

· 116 111 – telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

· 800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia”

Psycholog szkolny

Maria Kośmider Busz

Categories: Brak kategorii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content